Právní doložka

Ochrana osobních údajů

eD system Czech a.s. uchovává informace o zákaznících v souladu s platnými zákony České republiky, zejména zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost eD system Czech a.s. je registrovaným správcem osobních údajů, všechny údaje získané od zákazníků jsou využívány výhradně pro interní potřeby společnosti a nejsou poskytovány třetím stranám. Jedinou výjimku tvoří smluvní dopravci, kterým jsou údaje zákazníků poskytovány v rozsahu, který je nezbytný pro spolehlivé doručení zboží.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost eD system Czech a.s. s jejich osobními údaji výhradně v rozsahu podle zákona o ochraně osobních údajů, zejména § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odst. 6. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití.

Autorská práva

Veškeré údaje, materiály a dokumenty uvedeny na webové stránce www.klikman.cz jsou chráněny autorským zákonem. Uvedené produkty a služby, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy třetích stran. Na názvy a označení produktů, služeb a firem se mohou vztahovat registrované obchodní známky jejich vlastníků.

Bez předchozího písemného souhlasu majitele autorských práv, nesmí být jakákoli část webových stránek www.klikman.cz, zejména popisky a vyobrazení produktů, postupy nákupu, apod., zkopírována, ať elektronickou či mechanickou formou.

Odpovědnost

eD system Czech a.s. upozorňuje, že informace na www.klikman.cz jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. eD system Czech a.s. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na www.klikman.cz a neručí za věcnou správnost jejich obsahu.

eD system Czech a.s. nenese odpovědnost za přímé, nepřímé nebo jiné následné škody, způsobené třetí straně použitím informací z webové stránky www.klikman.cz nebo odkazovaných webových stránek.

eD system Czech a.s.. neposkytuje žádné záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec příslušného zákona poskytují dodavatelé výrobků a služeb, jež jsou nabízeny na www.klikman.cz,. Informace uvedené na www.klikmna.cz nelze vykládat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel.


Close Zpráva stránky
Close Zpráva stránky
TOPlist